welkom

KinePraktijk Cornelis

Kapellestraat 2-4 - 1602 Vlezenbeek
02/569 04 80

Sportletsels en taping

Sportletsels

Bent u een recreatieve sporter, professioneel atleet of is sport gewoon een belangrijk aspect van u leven? Onze therapeuten zijn zelf allen nog actief in de sportwereld en begrijpen hoe belangrijk sport is en welk effect een sportletsel heeft op de sporter zelf.

Onze therapeuten hebben eveneens reeds een ruime ervaring met de behandeling van sportletsels zoals:

 • Chronische peesontstekingen (zie Shockwave Therapy)
  • Tenniselleboog
  • Achillespeesontsteking
  • Iliotibiale band frictiesyndroom (ITBFS)
  • Patellapeesontstekingen
  • Rotator cuff problematiek
  • ...
 • Spierscheuren
 • Enkeldistorsies
 • Ligamentaire letsels
 • Fracturen
 • ...

Bij een sportletsel is het van belang dat de sporter zo goed mogelijk behandeld wordt zodat een snelle sporthervatting mogelijk is. Tevens gaan wij ook na welke de mogelijke oorzaken van het letsel waren, deze factoren worden ook opgenomen in de revalidatie zodat men niet opnieuw een letsel oploopt.

Taping

Onze therapeuten hebben reeds een ruime ervaring opgebouwd betreffende tapetechnieken door hun activiteiten in diverse topvoetbalclubs (1ste nationale), atletiek, rugbyclubs, lacrosse, ... .

Taping wordt vaak toegepast bij sportletsels maar kan ook in het dagelijkse leven worden gebruikt. Taping is een therapiemiddel waarmee de sporthervatting of de dagdagelijkse levensactiviteiten vervroegd kunnen starten.

Een tape zorgt ervoor dat enerzijds het aangedane weefsel voldoende ondersteund wordt en anderzijds men voldoende kan bewegen. Een tape gaat dus zorgen voor stabiliteit en mobiliteit maar dient in combinatie met een functioneel oefenprogramma te worden toegepast.

Bvba Frans Cornelis - Kapellestraat 2-4 - 1602 Vlezenbeek - 02/569 04 80 - 0439.896.978